Tại SAO con gái & con trai lại tắt hoạt động?

  1. Tâm lý học

tại sao v nhỉ ?

Từ khóa: 

tâm lý học

Họ muốn cắt bớt kết nối. Ẩn hoạt động để mọi người không biết mình đang online đó mà. Vẫn muốn đọc tin, hóng, nhưng ko muốn mọi người biết là mình đã lên mạng.

Trả lời

Họ muốn cắt bớt kết nối. Ẩn hoạt động để mọi người không biết mình đang online đó mà. Vẫn muốn đọc tin, hóng, nhưng ko muốn mọi người biết là mình đã lên mạng.