Tốt hơn 1% mỗi ngày là như thế nào?

  1. Sách

  2. Noron

# Tốt hơn 1% mỗi ngày là như thế nào?
  • Dậy sớm hơn hôm qua 1 phút
  • Đọc nhiều hơn hôm qua 1 trang sách, thậm chí là 1 dòng sách
  • Viết nhiều hơn hôm qua 1 dòng nhật ký biết ơn
  • Thiền nhiều hơn hôm qua 1 phút
  • Uống nhiều hơn hôm qua 1 ly nước
  • Chạy hơn hôm qua 1m
  • Ngủ sớm hơn hôm qua 1 phút

Nguyên lý 1% tốt hơn mỗi ngày cũng giống như lãi kép mà quy tắc đầu tiên của lãi kép là KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GIÁN ĐOẠN. Bởi vậy, hãy duy trì sự thay đổi từng chút một, mỗi ngày thêm 1 chút, mỗi ngày thêm 1%. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra cuộc sống cuả mình đã được chuyển biến.

"Thành công là sản phẩm của thói quen hàng ngày - Không phải cuộc biến hình 1 lần trong đời." - Trích sách: Thói quen nguyên tử

Đọc review sách: Thói quen nguyên tử, tại Blog Hương Nguyễn

Have a nice day!

Từ khóa: 

sách

,

noron

Sau 1 năm:
- Dậy lúc 1h sáng

- Đọc 1 ngày hết 1 cuốn sách

- Viết gần 20 trang nhật ký/1 ngày

- Thiền 1 ngày >6h

- uống 1 ngày 73 lít nước

- Chạy xa hơn đc 365m so với đầu năm

- Đi ngủ lúc 4h chiều.

:)))) Như này hơi quá bạn nhé :P

Trả lời

Sau 1 năm:
- Dậy lúc 1h sáng

- Đọc 1 ngày hết 1 cuốn sách

- Viết gần 20 trang nhật ký/1 ngày

- Thiền 1 ngày >6h

- uống 1 ngày 73 lít nước

- Chạy xa hơn đc 365m so với đầu năm

- Đi ngủ lúc 4h chiều.

:)))) Như này hơi quá bạn nhé :P

Thay đổi lớn sẽ đến từ những hành động nhỏ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ một bài viết tích cực :)

Nói ít đi một chút.

Là sau 1 năm, sẽ khác 300%, thật kinh khủng!!!