1. Sách

Sách giúp bạn mở rộng hiểu biết như thế nào?

Điều gì sẽ xảy ra, nếu ước mơ mà bạn ấp ủ từ thuở còn nhỏ lại không thể trở thành sự thật?

Cùng lắng nghe bài chia sẻ TED Talks ngắn-nhưng-chất của Lisa Bu để thấy cách mà "Sách" đã giúp cô ấy tìm ra hướng đi mới cho cuộc đời như thế nào, đồng thời tìm hiểu thêm về phương pháp đọc sách rất hay "Comparative Reading" mà cô ấy đang áp dụng nhé :D

Mình xin phép được mượn lời của Lisa Bu: "May books be always with you" :)

Từ khóa: books, ted talks, sách, sách