Tại sao đàn ông Thái Lan lại tu thiền trước khi kết hôn?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Một phần để giữ gìn giá trị của Phật giáo. Theo phong tục, các khoá tu này thường kéo dài 1 tuần đến 3 tháng có ý nghĩa bồi đắp niềm tin tôn giáo

Tu báo hiếu với bố mẹ: đây là hành động của sự hiếu thảo, thể hiện sự vâng phục, tôn trọng, lòng biết ơn và sự tận tụy với những người đã nuôi dạy mình nên người.

Việc tu thiền trước khi kết hôn thường được xem như một dấu hiệu cho thấy một người đàn ông này sẽ là một người chồng tận tụy và chung thuỷ, có thể bảo vệ người vợ suốt cả cuộc đời. Điều này khác biệt với những người đàn ông xuất gia và không bao giờ kết hôn, đó mới chính là những nhà sư chân chính.

Và là một đất nước sùng đạo Phật như Thái Lan việc người dân tham gia các khoá tu như vậy cũng là điều dễ hiểu 

Trả lời

Một phần để giữ gìn giá trị của Phật giáo. Theo phong tục, các khoá tu này thường kéo dài 1 tuần đến 3 tháng có ý nghĩa bồi đắp niềm tin tôn giáo

Tu báo hiếu với bố mẹ: đây là hành động của sự hiếu thảo, thể hiện sự vâng phục, tôn trọng, lòng biết ơn và sự tận tụy với những người đã nuôi dạy mình nên người.

Việc tu thiền trước khi kết hôn thường được xem như một dấu hiệu cho thấy một người đàn ông này sẽ là một người chồng tận tụy và chung thuỷ, có thể bảo vệ người vợ suốt cả cuộc đời. Điều này khác biệt với những người đàn ông xuất gia và không bao giờ kết hôn, đó mới chính là những nhà sư chân chính.

Và là một đất nước sùng đạo Phật như Thái Lan việc người dân tham gia các khoá tu như vậy cũng là điều dễ hiểu