1. Phong cách sống
  2. Văn hóa
  3. Giáo dục

[Câu hỏi sưu tầm] Các bạn có nghĩ là đã đến lúc Việt Nam chúng ta đủ trưởng thành để chọn những tiêu chuẩn riêng cho phép đo sự phát triển và hạnh phúc của chúng ta?

Đây là câu hỏi từ GS Phan Văn Trường mà nhóm mình nhận được để thảo luận trong buổi học tập tại Cấy Nền Hà Nội vừa qua.

Cá nhân mình thấy đây là câu hỏi có nhiều cách trả lời nên muốn lắng nghe thêm suy nghĩ của các bạn noronion.

https://cdn.noron.vn/2022/06/15/48613217878134814-1655276172.png
Từ khóa: phong cách sống, văn hóa, giáo dục