1. Xã hội

Cách nhìn cực đoan với cách nhìn một chiều có gì khác nhau?

cùng nhau phản biện nhé !^^

Từ khóa: xã hội

Mình nghĩ cách nhìn một chiều thái quá sẽ trở thành cách sống cực đoan. Nếu một người chỉ đề cao cái tôi cá nhân và nhìn nhận mọi việc theo góc nhìn tiêu cực thì rất có thể dẫn đến suy nghĩ cực đoan, dần dần đạt đến trạng thái cực đoan. Trong tiếng Anh, cực đoan được viết là extreme. Chủ nghĩa cực đoan là extremism, chỉ sự tận cùng của giới hạn. Khi chạm phải luôn mang chiều hướng xấu đi. Extreme dùng để chỉ những kẻ dùng mọi biện pháp buộc người khác theo mình.

Trả lời

Mình nghĩ cách nhìn một chiều thái quá sẽ trở thành cách sống cực đoan. Nếu một người chỉ đề cao cái tôi cá nhân và nhìn nhận mọi việc theo góc nhìn tiêu cực thì rất có thể dẫn đến suy nghĩ cực đoan, dần dần đạt đến trạng thái cực đoan. Trong tiếng Anh, cực đoan được viết là extreme. Chủ nghĩa cực đoan là extremism, chỉ sự tận cùng của giới hạn. Khi chạm phải luôn mang chiều hướng xấu đi. Extreme dùng để chỉ những kẻ dùng mọi biện pháp buộc người khác theo mình.

Cực đoan là cụm từ nhằm chỉ những đối tượng có suy nghĩ duy ý, họ thường xem những việc mà mình làm đều đúng và không thể nhìn nhận sự việc một cách bao quát. Ngoài ra thì cực đoan cũng được dùng để nói lên sự thái quá của một người bởi những hành động của họ như: Không chịu chấp nhận sự thật, luôn cho rằng mình đang làm mọi thứ đúng hoàn toàn…
Góc nhìn một chiều là chỉ nhìn nhận sự việc theo hướng bản thân mình nhìn thấy và nghe được chứ không chịu nhìn theo góc độ của người khác
Theo mình thì 2 cái cũng na ná nhau đều nhìn không bao quát nhưng cực đoan thì có vẻ tiêu cực hơn.