1. Xã hội
  2. Triết học

Vì sao chế độ chiếm hữu nô lệ ở phương Tây hình thành muộn hơn chế độ chiếm hữu nô lệ ở phương Đông?

Mong mng giúp em. Em cảm ơn ạ.

Từ khóa: chiem_huu_no_le, xã hội, triết học

Xã hội nô lệ phương Tây khác hoàn toàn phương Đông vì vai trò lực lượng lao động của nó. Cho nên dùng khái niệm xã hội chiếm hữu nô lệ thì rất cứng nhắc theo quan điểm sử học đương thời. Vì phương đông và phương tây cùng thời mặc dù khác về cấu trúc xã hội nhưng ở những thời điểm nhất định đều có năng lực sản xuất khổng lồ như nhau. Và việc chuyển sang chế độ phong kiến ở phương Tây là 1 bước lùi của lịch sử phát triển loài người chứ không phải bước tiến.

Trả lời

Xã hội nô lệ phương Tây khác hoàn toàn phương Đông vì vai trò lực lượng lao động của nó. Cho nên dùng khái niệm xã hội chiếm hữu nô lệ thì rất cứng nhắc theo quan điểm sử học đương thời. Vì phương đông và phương tây cùng thời mặc dù khác về cấu trúc xã hội nhưng ở những thời điểm nhất định đều có năng lực sản xuất khổng lồ như nhau. Và việc chuyển sang chế độ phong kiến ở phương Tây là 1 bước lùi của lịch sử phát triển loài người chứ không phải bước tiến.

Nói chiếm hữu nô lệ phương Tây muộn hơn chiếm hữu nô lệ phương đông chưa chắc chính xác. Chiếm hữu nô lệ có từ thời kỳ tan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ rồi. Tầng lớp dưới bộ lạc các nơi ngoài dân tự do còn cả nô lệ là tù binh bị tóm trong các cuộc chiến tranh đột kích bộ lạc.
Nô lệ phương Tây có từ thời văn minh hy Lạp cổ gồm các nền văn minh xa xưa nhất như văn mình cyclade, văn mình minoan, văn mình mycean mà dựa theo sử thi Illiad và Odyssey mô tả về thời đó thì ng ta đã có nô lệ.