1. Tâm linh

Ai là người đứng sau tất cả sự hình thành nên trái đất?

Mình không hiểu vì sao, và do Nhân gì để phải có trái đất, rồi hình thành sự sống, sinh ra con vật, con người để phải trải qua khổ đau, phải có tham, sân, si, hỉ nộ ái ố, rồi phải chịu cái gọi là Nghiệp lực? Tại sao phải có Trái đất này với bao khổ đau và rồi con người phải cố gắng tu để thoát ra khỏi vòng luân hồi (vốn dĩ là quy luật tự nhiên). Mình hay tự hỏi vui, vậy mục đích có Trái đất để làm gì? Khổ thế thì thà đừng có Trái đất còn hơn, vì sau này đến 1 lúc Trái đất cũng không còn.

Từ khóa: trai_dat, ai, tâm linh

Trả lời

Quy luật tự nhiên.

Nhưng ko phải là cái nghiệp với luân hồi mà bạn nói vì nó ko phải là quy luật tự nhiên.