Tại sao đi dạy chúng ta sử dụng toán sơ cấp mà ở đại học chỉ dạy toán cao cấp là chính?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Vì toán sơ cấp nằm trong toán cao cấp, học được toán cao cấp thì toán sơ cấp sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, chúng ta là giáo viên tương lai nên cần học toán cao cấp để mở rộng tầm hiểu biết về toán

Trả lời

Vì toán sơ cấp nằm trong toán cao cấp, học được toán cao cấp thì toán sơ cấp sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, chúng ta là giáo viên tương lai nên cần học toán cao cấp để mở rộng tầm hiểu biết về toán