Nguyên tắc để xây dưng một xã hội bền vững?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Để xã hội phát triển bền vững cần thực hiện các nguyên tắc sau: 1. Bảo vệ sự sống và tính đa dạng của Trái Đất. 2. Hạn chế đến mức thấp nhất việc làm suy giảm tài nguyên tái tạo và không tái tạo. 3. Giữ vững trong khả năng chịu đựng của Trái Đất. 4. Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống của cộng đồng. 5. Cải thiện chất lượng của con người. 6. Xây dựng thái độ mới, thay đổi thói quen của mọi người đối với thiên nhiên. 8. Cho phéo các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình. 9. Tạo ra cơ cấu quốc gia thống nhất thuận lợi cho việc bảo vệ môi trường. 10. Xây dựng một cơ cấu liên minh toàn cầu, không một quốc gia nào được lợi hay thiệt riêng mình khi toàn cầu có một môi trường trong lành hay ô nhiễm.
Trả lời
Để xã hội phát triển bền vững cần thực hiện các nguyên tắc sau: 1. Bảo vệ sự sống và tính đa dạng của Trái Đất. 2. Hạn chế đến mức thấp nhất việc làm suy giảm tài nguyên tái tạo và không tái tạo. 3. Giữ vững trong khả năng chịu đựng của Trái Đất. 4. Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống của cộng đồng. 5. Cải thiện chất lượng của con người. 6. Xây dựng thái độ mới, thay đổi thói quen của mọi người đối với thiên nhiên. 8. Cho phéo các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình. 9. Tạo ra cơ cấu quốc gia thống nhất thuận lợi cho việc bảo vệ môi trường. 10. Xây dựng một cơ cấu liên minh toàn cầu, không một quốc gia nào được lợi hay thiệt riêng mình khi toàn cầu có một môi trường trong lành hay ô nhiễm.