1. Phong cách sống

Tại sao hầu hết mọi người đều không rõ mình thực sự muốn gì?

Mình thường xuyên phỏng vấn câu hỏi này với rất nhiều người, hầu hết mọi người đều không thể phát biểu chính xác và rõ ràng điều họ mong muốn.

Đ ôi lúc mình tự hỏi phải chăng con người khi sinh ra sẽ chỉ có một vài nhu cầu sinh lý cơ bản nào đó (ăn ngủ, ụ ị, an toàn ...). Tất cả những nhu cầu sau đó đều "giả", là thứ mà xã hội áp đặt lên chúng ta, và vì thế khi hỏi bạn thực sự muốn gì thì không nhiều người trả lời được.


Bạn thì sao, bạn có biết rõ mình thực sự muốn gì?

Từ khóa: phong cách sống

Có một nhu cầu trên nữa của các nhu cầu cơ bản của con người là "Được công nhận". Bởi vậy mà con người chúng ta đa số khao khát thành công, xây dựng những nền văn minh mới, để được mọi người xung quanh hoặc là một thế lực tối cao hơn công nhận, ví dụ tìm kiếm xem có phải trái đất là nơi tồn tại sinh vật sống duy nhất trên vũ trụ không? Ở Việt Nam, cá nhân mình nghĩ không phải là các bạn không biết bản thân muốn gì. Nhưng giáo dục đã làm người ta học cách che giấu những cái bản thân thực sự muốn muốn hoặc quên nó đi và đi theo cái lý tưởng chung được đặt ra sẵn.

Trả lời

Có một nhu cầu trên nữa của các nhu cầu cơ bản của con người là "Được công nhận". Bởi vậy mà con người chúng ta đa số khao khát thành công, xây dựng những nền văn minh mới, để được mọi người xung quanh hoặc là một thế lực tối cao hơn công nhận, ví dụ tìm kiếm xem có phải trái đất là nơi tồn tại sinh vật sống duy nhất trên vũ trụ không? Ở Việt Nam, cá nhân mình nghĩ không phải là các bạn không biết bản thân muốn gì. Nhưng giáo dục đã làm người ta học cách che giấu những cái bản thân thực sự muốn muốn hoặc quên nó đi và đi theo cái lý tưởng chung được đặt ra sẵn.

Mong muốn của mọi người luôn thay đổi mà a, lòng tham của con người là vô hạn. Khi thất nghiệp thì muốn có việc là dc. Có việc ổn định thì lại tiếp tục muốn thăng tiến, muốn lương cao, nhàn hạ, hay cv thú vị hơn chẳng hạn.
Theo e, cái mọi người thực sự muốn chỉ đơn giản là thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần ko ngừng tăng lên của bản thân thôi 
Muốn được hạnh phúc😊