Tại sao khi ăn Soba người Nhật hút sợi mỳ đến mức có thể nghe rõ âm thanh?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lý do là để cảm nhận được mùi hương và cảm giác sợi mỳ tuôn qua cổ. Khi ăn mỳ Soba người Nhật sẽ cảm nhận hương vị và cảm giác sợi mỳ tuôn qua cổ.
Trả lời
Lý do là để cảm nhận được mùi hương và cảm giác sợi mỳ tuôn qua cổ. Khi ăn mỳ Soba người Nhật sẽ cảm nhận hương vị và cảm giác sợi mỳ tuôn qua cổ.