Nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất, triều đại Tây Sơn vẫn phồn thịnh thì tương lai Việt Nam là một nước như thế nào?

Từ khóa: , Lịch sử

Nhà Tây Sơn có thể trở thành một đế quốc hàng hải của khu vực, kiểm soát vùng biển Đông (vì họ nắm được hải tặc). Nếu vua Quang Trung không mất sớm thì ông nên theo chế độ Thái Thượng Hoàng nhà Trần, nhường ngôi cho con trai nhưng vẫn giám sát công việc chung.

Trả lời

Nhà Tây Sơn có thể trở thành một đế quốc hàng hải của khu vực, kiểm soát vùng biển Đông (vì họ nắm được hải tặc). Nếu vua Quang Trung không mất sớm thì ông nên theo chế độ Thái Thượng Hoàng nhà Trần, nhường ngôi cho con trai nhưng vẫn giám sát công việc chung.

Cho dù còn QUang Trung đi nữa nhưng nếu không thu phục được nhân tâm ở các vùng chiếm đóng thì cho dù đến việc đánh bại hoàn toàn Nguyễn Ánh vẫn còn là 1 việc khó chứ chưa nói đến cái vấn đề bạn đưa ra

Tây Sơn là một triều đại tồn tại tuy ngắn ngủi nhưng là một triều đại rực rỡ gắn liền với tên tuổi của anh hùng Nguyễn Huệ. Từ sau khi vua Quang Trung qua đời thì triều Tây Sơn đã dần suy sụp hẳn. Còn nếu vua Quang Trung không mất sớm thì lực lượng Nguyễn Ánh sẽ rất khó khăn trong việc khôi phục cơ đồ vì hơn ai hết trong lực lượng Tây Sơn thì vua Quang Trung là người luôn lo lắng về sự hồi phục của phe Nguyễn Ánh, còn nước Việt có phồn thịnh hay không thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên không biết phải nói như thế nào, vì thế kỷ 18, lúc vua Quang Trung còn tại thế lúc đó nhân loại đã bắt đầu trong giai đoạn cách mạng công nghiệp nên muốn phồn thịnh thì nhà cầm quyền lúc đó phải biết nắm biết xu thế phát triển và học hỏi tinh hoa của nhân loại thì mới đảm bảo sự phát triển theo xu thế chung tiến trình lịch sử văn minh thế giới lúc đó được.

Nếu muốn triều Tây Sơn phồn thịnh; trước hết QT phải thu phục được nhân tâm dân chúng vốn đã li loạn suốt mấy trăm năm, các chính sách ông ban ra phải đem lại hiệu quả thực tế cho việc ổn định chính trị, xã hội. Đối với các lực lượng, Thái Đức, phù Lê và Nguyễn Vương; bằng mọi giá phải thu phục và yên ổn được thì Đại Việt mới hoàn toàn chấm dứt thế phân liệt và nhất thống về một mối. Nắm trong  tay lực lượng cướp biển cùng ưu thế về biển Đông trải dài; Tây Sơn có thể phát truển ngoại giao, thông thương với khu vực trên các củaw biển.

Xem nào, nếu muốn triều đại Tây Sơn phồn thịnh dưới tay Quang Trung thì đầu tiên Quang Trung phải đánh Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ để thống nhất đất nước này. Rồi phải đối diện Bắc triều Thanh Tây Xiêm Riệp Đông hải khấu này. Rồi phải xem Quang Toản có làm được như Minh Mạng không khi đánh Xiêm để lập 2 trấn phụ thuộc Ninh Tây, rồi khai hoang vùng ĐBSCL bây giờ. Rồi chính sách của các vua Tây Sơn như thế nào khi phương Tây tới. Thật sự mình không hiểu vì sao nhiều bạn auto mặc định Quang Trung còn sống thì Việt Nam phồn thịnh :(.

neu muốn triều tây sơn tồn tại đất nước phồn thịnh phải mong rằng ng đứng s Quang Trung còn sống kia kìa

Tây Sơn phồn thịnh lúc đó nhưng sau đó Quang Trung có thể gây dựng triều đại tốt nhưng sau đó vài đời chúng ta vẫn không thể nói trước được bánh xe lịch sử sẽ rẽ theo 1 hướng khác

Có như thế nào đi chăng nữa vẫn bị giải phóng thôi =)))