Nữ hoàng đế nào trong triều đại phong kiến Việt Nam nhường ngôi cho chồng?

Từ khóa: tinh hoa việt nam, Lịch sử
Lý Chiêu Hoàng

Trả lời

Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh

Lý chiêu hoàng