Nữ hoàng đế nào trong triều đại phong kiến Việt Nam nhường ngôi cho chồng?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

lịch sử

Lý Chiêu Hoàng
Trả lời
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh

Lý chiêu hoàng