Tại sao khi bị giật điện tóc lại bị xù?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khi có hành động ma sát như mặc quần áo, chải tóc

Trả lời

Khi có hành động ma sát như mặc quần áo, chải tóc