tại sao khi chạm vào lá cây trinh nữ thì lá lại khép lại

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cây xấu hổ còn được gọi là cây trinh nữ.  Ở cuối cuống lá có một mô tế bào mỏng rất nhạy cảm, nó chứa đầy nước. Khi lá bị chấn động, nước trong đó lập tức dồn lên hai bên phía trên khiến phần dưới bị mất nước xẹp xuống còn phía trên lại căng nước. Chênh lệch áp suất làm cuống lá sụp xuống, lá khép lại và nó sẽ đưa tín hiệu kích thích lan rộng đến các lá khác, khiến chúng cũng lần lượt khép lại. ít phút sau, nước lại dồn dần xuống dưới làm lá lại xoè ra như cũ. 
Trả lời
Cây xấu hổ còn được gọi là cây trinh nữ.  Ở cuối cuống lá có một mô tế bào mỏng rất nhạy cảm, nó chứa đầy nước. Khi lá bị chấn động, nước trong đó lập tức dồn lên hai bên phía trên khiến phần dưới bị mất nước xẹp xuống còn phía trên lại căng nước. Chênh lệch áp suất làm cuống lá sụp xuống, lá khép lại và nó sẽ đưa tín hiệu kích thích lan rộng đến các lá khác, khiến chúng cũng lần lượt khép lại. ít phút sau, nước lại dồn dần xuống dưới làm lá lại xoè ra như cũ.