Hoa đèn (bông đèn) thực chất là gì?

  1. Kiến thức chung

Có phải đó là điềm xấu được báo trước như lời truyền miệng từ xưa: "Thứ nhất đom đóm vào nhà, Thứ nhì chuột rúc, thứ ba hoa đèn"?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sau khi trao đổi với GS. Vật lí học Đàm Trung Đồn ở ĐHQG Hà Nội, xin trả lời bạn như sau: Khi bấc dầu cháy bao giờ cũng có các sản phẩm chứa hidrô (H) cháy trước. Phần chưa cháy hết là cacbon (C). Cacbon đọng lại có thể tạo ra cái hoa mọc quanh đầu của bấc đèn, màu đỏ tối. Đây là một hiện tượng ngẫu nhiên, có thề lí giải được. Nó không thề báo trước một điều xấu hay điều tốt nào được!
Trả lời
Sau khi trao đổi với GS. Vật lí học Đàm Trung Đồn ở ĐHQG Hà Nội, xin trả lời bạn như sau: Khi bấc dầu cháy bao giờ cũng có các sản phẩm chứa hidrô (H) cháy trước. Phần chưa cháy hết là cacbon (C). Cacbon đọng lại có thể tạo ra cái hoa mọc quanh đầu của bấc đèn, màu đỏ tối. Đây là một hiện tượng ngẫu nhiên, có thề lí giải được. Nó không thề báo trước một điều xấu hay điều tốt nào được!