Tại sao khi uống rượu người ta thích chạm cốc?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ther hiện sự liên kết, gần gũi, đồng cảm
Trả lời
Ther hiện sự liên kết, gần gũi, đồng cảm