Tại sao LG thất bại trên thị trường smartphone?

  1. Công nghệ thông tin

Tại sao LG làm ăn tốt với rất nhiều thiết bị điện tử, đặc biệt là thiết bị gia dụng nhưng mà sản xuất smartphone lại thất bại thế nhỉ? Mới đây vừa khai tử mảng này rồi bán cho Vingroup luôn. Vì sao vậy?

Từ khóa: 

lg

,

smartphone

,

công nghệ thông tin

Vì LG bị định hình gắn liền với ti vi, thiết bị điện tử gia đình, còn smartphone thì thật khó cạnh tranh với Apple, Samsung khi sản phẩm chưa có quá nhiều nổi trội đặc sắc.

Thực tế tìm đúng thế mạnh, phát huy đúng thế mạnh rất quan trọng nhưng cũng không thể không mở rộng, không làm mới doanh nghiệp được nên việc thất bại cũng là bài học cho các công ty.

Trả lời

Vì LG bị định hình gắn liền với ti vi, thiết bị điện tử gia đình, còn smartphone thì thật khó cạnh tranh với Apple, Samsung khi sản phẩm chưa có quá nhiều nổi trội đặc sắc.

Thực tế tìm đúng thế mạnh, phát huy đúng thế mạnh rất quan trọng nhưng cũng không thể không mở rộng, không làm mới doanh nghiệp được nên việc thất bại cũng là bài học cho các công ty.