Bạn nghĩ mùa nào là mùa nhảy việc?

  1. Hướng nghiệp

Mình thấy đợt này bạn mình nhiều người nhảy việc ghê, liệu có phải mùa nhảy việc đã đến?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Thì mùa nhảy việc là sau Tết Nguyên Đán ấy, đa số làm để nhận thưởng Tết xong nhảy. Năm nay hơi trễ là vì dịch với tâm lý sợ khó tìm được việc mới.
Trả lời
Thì mùa nhảy việc là sau Tết Nguyên Đán ấy, đa số làm để nhận thưởng Tết xong nhảy. Năm nay hơi trễ là vì dịch với tâm lý sợ khó tìm được việc mới.