Vibe là gì mà có 50 sắc thái khác nhau?

  1. Tâm lý học

Vibe là gì? Vibe dùng để miêu tả những gì?

Từ khóa: 

tâm lý học

Theo nhưng mình hiểu thì từ "Vibe" được sử dụng giống như từ "bầu không khí" trong những câu như:

"Không khí mùa hè đến gần", "không khí tết đang tràn ngập khắp nơi", "không khí Giáng Sinh đang hiện diện nơi đây", "bầu không khí nơi này thật buồn sầu"

Và được sử dụng giống như từ "cảm xúc, cảm giác" trong những câu như:

"Tao không thích nó, nó đem lại cho tao một cảm giác khó chịu, không có thiện cảm tí nào!".

"Anh ấy đem lại cho tao một cảm giác tốt, tao rất vui khi được nói chuyện với anh ấy".

Chắc là vậy đó bạn =]]] Chứ mình tra nghĩa mà mình rối luôn =]] kiểu "tôi là ai? Đây là đâu? " =]]]

Trả lời

Theo nhưng mình hiểu thì từ "Vibe" được sử dụng giống như từ "bầu không khí" trong những câu như:

"Không khí mùa hè đến gần", "không khí tết đang tràn ngập khắp nơi", "không khí Giáng Sinh đang hiện diện nơi đây", "bầu không khí nơi này thật buồn sầu"

Và được sử dụng giống như từ "cảm xúc, cảm giác" trong những câu như:

"Tao không thích nó, nó đem lại cho tao một cảm giác khó chịu, không có thiện cảm tí nào!".

"Anh ấy đem lại cho tao một cảm giác tốt, tao rất vui khi được nói chuyện với anh ấy".

Chắc là vậy đó bạn =]]] Chứ mình tra nghĩa mà mình rối luôn =]] kiểu "tôi là ai? Đây là đâu? " =]]]