1. Công nghệ thông tin

Tại sao Macbook lại bắt wifi yếu hơn iPhone, làm sao để Macbook bắt wifi tốt hơn?

Cùng một nguồn phát wifi, cùng một khoảng cách.

Nhưng tại sao khi mình dùng Speedtest để đo thì tốc độ của iPhone lại nhanh hơn Macbook. Cụ thể là:

- iPhone: 35mb

- Macbook: 23Mb

Giải pháp là gì?

Từ khóa: iphone, macbook, wifi, Công nghệ thông tin

Đầu tiên bạn phải hiểu cơ chế hoạt động của Speedtest như thế nào, đọc tại đây:


Có rất nhiều yếu tố tác động đến kết quả của SpeedTest, bạn nên đo nhiều lần rồi lấy ra giá trị trung bình thì sẽ chính xác hơn, chứ nếu chỉ dựa vào 1 lần đo rồi kết luận Macbook bắt wifi yếu hơn iPhone là không hề chính xác. Cá nhân mình dùng cả Mac và iPhone thì mình thấy Mac bắt wifi tốt hơn iPhone rất nhiều, iPhone chỉ cần hơi lỗi thôi là rớt mạng luôn, còn Mac thì vẫn chẳng sao. Hơn nữa có thể do chiếc Mac bạn đo nó có vấn đề với bắt wifi, sẽ là quá vội vàng nếu chưa biết nguyên nhân cụ thể là gì mà đã ngay lập tức đi tìm giải pháp.
 

Trả lời

Đầu tiên bạn phải hiểu cơ chế hoạt động của Speedtest như thế nào, đọc tại đây:


Có rất nhiều yếu tố tác động đến kết quả của SpeedTest, bạn nên đo nhiều lần rồi lấy ra giá trị trung bình thì sẽ chính xác hơn, chứ nếu chỉ dựa vào 1 lần đo rồi kết luận Macbook bắt wifi yếu hơn iPhone là không hề chính xác. Cá nhân mình dùng cả Mac và iPhone thì mình thấy Mac bắt wifi tốt hơn iPhone rất nhiều, iPhone chỉ cần hơi lỗi thôi là rớt mạng luôn, còn Mac thì vẫn chẳng sao. Hơn nữa có thể do chiếc Mac bạn đo nó có vấn đề với bắt wifi, sẽ là quá vội vàng nếu chưa biết nguyên nhân cụ thể là gì mà đã ngay lập tức đi tìm giải pháp.