Làm sao để mình tốt hơn?

Làm sao để mk tốt hơn trong cuộc sống?
Từ khóa: Phong cách sống
Vui vẻ

Trả lời

Vui vẻ
Luôn nỗ lực tự hoàn thiện bản thân, học hỏi những cái tốt từ người khác, kiên trì và quyết tâm.

Tự hoàn thiện bản thân mình

Hoàn thiện bản thân