Tình yêu không có lỗi?

  1. Tâm lý học

Thiết nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi buồn chán đến phát bực, tôi có thể giãi bày với em, em lắng nghe, em san sẻ nỗi buồn giúp tôi… Tôi cứ như thế, sau này mới thấy mình khi đó khiếp nhược đến phát sợ. Chẳng có thứ gì trên đời tôi không thể làm và thành công… Tôi nghĩ vậy ! Có em và để cho em hạnh phúc chính là đích đến cuối cùng.

Thế rồi thời gian đã chẳng giữ chúng ta mãi ở bên nhau… Tôi theo đuổi ước mơ, và hình như tôi thấy em vẫn đứng đó...

Từ khóa: 

tâm lý học

??
Trả lời
??