Các bạn nghĩ gì về khởi nghiệp ngay sạt nghiệp luôn?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Thất bại là mẹ thành công
Trả lời
Thất bại là mẹ thành công

Thất bại để thành công

Sự hấp tấp sẽ khiến chúng ta vấp ngã
Cố gắng cố gắng