Đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn mong muốn gì nhất?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

đoàn thanh niên

,

xã hội

Chắc là không sinh hoạt :)

Trả lời

Chắc là không sinh hoạt :)

1. Để có môi trường rèn luyện các kỹ năng

2. Để tuổi trẻ vui hơn, đc đi du mục free, gặp nhiều người, làm nhiều việc

3. Để là bước đệm sau này vô Đảng

Theo mình thì là các hoạt động. Thường xuyên có các hoạt động thì sẽ thu hút đc đông đảo đoàn viên. Đoàn viên đoàn kết hơn. Nhiệt tình hơn 😊
Những điều thật chất hơn , chứ không phải những phong trào hình thức , nguy hiểm kiểu kiểu lấy người ra làm cọc phân làn giao thông

Vui vẻ, giải trí

Mạnh dạn hơn tự tin hơn
Phát triển bản thân , hội nhập cộng đồng
Cống hiến hiểu biết pl xh
Mong muốn được cống hiến và ghi nhận

Sự kết nối giữa các thành viên