Tại sao một số người được yêu cầu nhảy qua chiếc bút chì đặt trên sàn, nhưng không ai trong số họ có thể làm điều đó?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mọi người đang nằm thì sao mà nhảy

Trả lời

Mọi người đang nằm thì sao mà nhảy

Hỏi đáp thành đố vui rồi. Để góc tường thì chỉ có Kitty Xmen là nhảy qua đc.