1. Khoa học

Làm thế nào để ném một quả bóng tennis và nó sẽ quay trở lại với bạn?

Từ khóa: Khoa học
Ném thẳng lên trời

Trả lời

Ném thẳng lên trời

Ném thẳng vào mặt người chính diện, theo định luật 3 Newton, phản lực sẽ khiến quả bóng bật ra và quay trở lại với bạn 🤣🤣

Còn không thì bạn phải ném nó với vận tốc vũ trụ cấp 1 nó sẽ bay vòng quanh Trái Đất và trở về với bạn.