Tại sao một số phụ nữ Nhật thường che miệng khi cười?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trước đây, việc không để lộ răng trước đám đông, không mở rộng miệng, tránh để lộ phần trong miệng khi cười được tuân thủ nghiêm ngặt với phụ nữ Nhật. Một trong những lý do chính dẫn đến điều này bởi phụ nữ Nhật xưa kia có thói quen nhuộm đen răng (Ohaguro-お歯黒). Phong tục Ohaguro bắt đầu từ thời Nara (710-794) và phổ biến trong giới nữ quý tộc thời Heian (794-1185). Cuối thời Heian, phong tục này lan truyền cả sang các nam quý tộc và samurai. Trong thời Muromachi (1333-1568), các bé gái lên 9 tuổi nhuộm đen răng để đánh dấu sự trưởng thành. Đến thời Edo (1600-1868), tất cả những phụ nữ đã kết hôn đều nhuộm đen răng.
Trả lời
Trước đây, việc không để lộ răng trước đám đông, không mở rộng miệng, tránh để lộ phần trong miệng khi cười được tuân thủ nghiêm ngặt với phụ nữ Nhật. Một trong những lý do chính dẫn đến điều này bởi phụ nữ Nhật xưa kia có thói quen nhuộm đen răng (Ohaguro-お歯黒). Phong tục Ohaguro bắt đầu từ thời Nara (710-794) và phổ biến trong giới nữ quý tộc thời Heian (794-1185). Cuối thời Heian, phong tục này lan truyền cả sang các nam quý tộc và samurai. Trong thời Muromachi (1333-1568), các bé gái lên 9 tuổi nhuộm đen răng để đánh dấu sự trưởng thành. Đến thời Edo (1600-1868), tất cả những phụ nữ đã kết hôn đều nhuộm đen răng.