tại sao người da đỏ lại màu đỏ

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tai nguoi ta mau do
Trả lời
Tai nguoi ta mau do
Tại vì đi ra ngoài nắng nhiều