Vì sao vua Trần Thái Tông bỏ trốn lên chùa Phù Vân, núi Yên Tử (Quảng Ninh)?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì sao vua Trần Thái Tông bỏ trốn lên chùa Phù Vân, núi Yên Tử (Quảng Ninh)?
Trả lời
Vì sao vua Trần Thái Tông bỏ trốn lên chùa Phù Vân, núi Yên Tử (Quảng Ninh)?