Tại sao người già da lại nhăn nheo?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Người già thường có hiện tượng tiêu tổ chức mỡ dưới da và làm thương tổn da. Nhiều trường hợp da mỏng và khô đã mất khả năng đàn hồi. Do đó da có nhiều nếp nhỏ. Cũng có trường hợp da không mỏng đi mà lại dày thêm lên, màu vàng ngà có vết răn hình ô vuông hay hình quả trám, kích thước không đều nhau. Trường hợp này thường do tổn thương ở tổ chức chun, đi đôi với việc giảm chất tạo béo. Nhiều phụ nữ ở nước ngoài tuy tuổi cao mà ta thấy da không bị nhăn là do họ đã làm phẫu thuật thẩm mỹ để căng lại da mặt.
Trả lời
Người già thường có hiện tượng tiêu tổ chức mỡ dưới da và làm thương tổn da. Nhiều trường hợp da mỏng và khô đã mất khả năng đàn hồi. Do đó da có nhiều nếp nhỏ. Cũng có trường hợp da không mỏng đi mà lại dày thêm lên, màu vàng ngà có vết răn hình ô vuông hay hình quả trám, kích thước không đều nhau. Trường hợp này thường do tổn thương ở tổ chức chun, đi đôi với việc giảm chất tạo béo. Nhiều phụ nữ ở nước ngoài tuy tuổi cao mà ta thấy da không bị nhăn là do họ đã làm phẫu thuật thẩm mỹ để căng lại da mặt.