1. Phong cách sống

Tại sao những người không có năng lực lại nghĩ họ rất tài giỏi?

Bạn giỏi trong việc quản lý tiền bạc?

Bạn kiên trì hơn người khác?

Bạn hiểu và nhạy cảm hơn đại đa số mọi người?

Bạn thông minh hơn mức trung bình?

Có thực sự những điều bạn nghĩ là điều đang xảy ra không? Cùng tìm hiểu qua video của Ted Ed đã được mình Việt hóa ở dưới đây nhé :D


Từ khóa: ted ed, khoa học, phong cách sống
Do không hiểu biết nên không lường hết được rủi ro, khó khăn nên người ta thường nghĩ lạc quan hơn.

Trả lời

Do không hiểu biết nên không lường hết được rủi ro, khó khăn nên người ta thường nghĩ lạc quan hơn.