Tại sao niềm tin Tôn giáo lại rất khó thay đổi?

  1. Tâm lý học

Trên đời này có tất nhiều niềm tin, nhưng đức tin tôn giáo nếu đã hình thành ở một ai đó, thì sẽ rất khó bị thay đổi, tại sao vậy?
Từ khóa: 

tâm linh

,

tâm lý học

Mình sẽ giải thích theo ý mình. Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ được dạy là phải tôn trọng và lễ phép với người lớn thì chắc chắn trong tương lai bạn sẽ làm vậy và bạn cũng sẽ tin đó là cách hành xử đúng. Tôn giáo cũng giống như thế, truyền từ người này sang người khác. Nếu bạn đã được dạy 1 +1 = 2 thì bạn có dám cãi nó = 15 không? Đương nhiên là không vì có ai đã chứng minh là 1 + 1 = 15 bao giờ đâu. Nên đây là hiện tượng tâm lí bình thường nhé. Đơn giản nó rất khó thay đổi vì chưa có ai chứng minh cho họ nó là sai cả.

Trả lời

Mình sẽ giải thích theo ý mình. Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ được dạy là phải tôn trọng và lễ phép với người lớn thì chắc chắn trong tương lai bạn sẽ làm vậy và bạn cũng sẽ tin đó là cách hành xử đúng. Tôn giáo cũng giống như thế, truyền từ người này sang người khác. Nếu bạn đã được dạy 1 +1 = 2 thì bạn có dám cãi nó = 15 không? Đương nhiên là không vì có ai đã chứng minh là 1 + 1 = 15 bao giờ đâu. Nên đây là hiện tượng tâm lí bình thường nhé. Đơn giản nó rất khó thay đổi vì chưa có ai chứng minh cho họ nó là sai cả.