1. Noron.vn
  2. Tại sao nước biển lại mặn?

Tại sao nước biển lại mặn?

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

tại vì trong nước biển có natri clorua