1. Kiến thức chung

Tại sao ở quê người ta nuôi ngỗng để trông nhà?

Mình nghe nói ở quê nuôi ngỗng để trông nhà nhiều vì ngỗng rất dữ. Ai từng nuôi ngỗng có thể cho biết tập tính của loài này như thế nào mà lại trông nhà tốt được không?

Từ khóa: thế giới động vật , Kiến thức chung

Vì ngỗng rất thông minh, có thể đuổi đc ma nữa đấy

Trả lời

Vì ngỗng rất thông minh, có thể đuổi đc ma nữa đấy

mình nghĩ là ngỗng rất dữ