Theo bạn vấn đề thống nhất trên bán đảo Triều Tiên hiện nay có còn cần thiết hay không?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

triều tiên

,

hàn quốc

,

thống nhất đất nước

,

tin tức

Vậy theo bạn người dân hai bên có muốn thống nhất ko. Người dân Triều Tiên chắc là có, vì họ mong muốn một cuộc sống no ấm hơn, tiện nghi hơn so với hiện tại. Còn người dân Hàn Quốc thì hẳn là phần lớn ko muốn. Vì nó sẽ tạo ra gánh nặng về việc làm, kéo nền kinh tế đi xuống, chưa kể đến bất ổn về chính trị, xã hội.

Ngoài ra, theo bạn thống nhất rồi bên nào sẽ nắm quyền, Hàn Quốc là đồng minh của Mỹ và Phương Tây, trong khi Triều Tiên là đồng minh của TQ và Nga. Cả 2 bên đều sẽ không dễ dàng để cho đồng minh của mình rơi vào tay phe còn lại đâu.

Thế nên theo mình, viễn cảnh tốt nhất chắc là mở cửa biên giới, 2 bên có thể đi lại trao đổi dễ dàng hơn thôi, thực sự thống nhất hẳn là rất xa vời.

Trả lời

Vậy theo bạn người dân hai bên có muốn thống nhất ko. Người dân Triều Tiên chắc là có, vì họ mong muốn một cuộc sống no ấm hơn, tiện nghi hơn so với hiện tại. Còn người dân Hàn Quốc thì hẳn là phần lớn ko muốn. Vì nó sẽ tạo ra gánh nặng về việc làm, kéo nền kinh tế đi xuống, chưa kể đến bất ổn về chính trị, xã hội.

Ngoài ra, theo bạn thống nhất rồi bên nào sẽ nắm quyền, Hàn Quốc là đồng minh của Mỹ và Phương Tây, trong khi Triều Tiên là đồng minh của TQ và Nga. Cả 2 bên đều sẽ không dễ dàng để cho đồng minh của mình rơi vào tay phe còn lại đâu.

Thế nên theo mình, viễn cảnh tốt nhất chắc là mở cửa biên giới, 2 bên có thể đi lại trao đổi dễ dàng hơn thôi, thực sự thống nhất hẳn là rất xa vời.

Mình nghĩ là không. Hai miền đã cách xa đủ lâu để có thể sống độc lập và có lẽ chỉ còn những thế hệ ông bà già có họ hàng ở bên kia chiến tuyến là khao khát thống nhất. Giới trẻ có lẽ đều có tư tưởng độc lập.