Tại Sao Ong Có Thể Biết Chỗ Nào Đó Có Thể Lấy Được Mật?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

đầu tiên là phải "đi dò", dựa vào mùi hương, màu sắc. Sau đó ong ghi nhớ đường để quay trở lại lấy mật :v
Trả lời
đầu tiên là phải "đi dò", dựa vào mùi hương, màu sắc. Sau đó ong ghi nhớ đường để quay trở lại lấy mật :v