Tại sao phải dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cần dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn vì đây là việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng dạy và học môn này: - Thực hiện môn học tích hợp, các quá trình học tập không bị cô lập với cuộc sống hằng ngày, các kiến thức gắn liền với kinh nghiệm sống của học sinh và được liên hệ với tình huống cụ thể, có ý nghĩa. Khi đó học sinh được dạy cách vận dụng tri thức vào đời sống hằng ngày. Mặt khác các kiến thức sẽ không lạc hậu vì được thường xuyên cập nhật với đời sống. - Dạy học tích hợp thiết lập các mối quan hệ giữa khái niệm đã học trong cùng một môn học và giữa các môn học khác nhau. Đồng thời nó tránh việc dạy lại, dạy trùng những kiến thức đã học trước. Do đó nó tiết kiệm thời gian và phát triển kĩ năng/năng lực xuyên môn cho học sinh. - Thực hiện dạy học tích hợp tạo cơ hội để hình thành và phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.
Trả lời
Cần dạy học tích hợp trong môn Ngữ văn vì đây là việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng dạy và học môn này: - Thực hiện môn học tích hợp, các quá trình học tập không bị cô lập với cuộc sống hằng ngày, các kiến thức gắn liền với kinh nghiệm sống của học sinh và được liên hệ với tình huống cụ thể, có ý nghĩa. Khi đó học sinh được dạy cách vận dụng tri thức vào đời sống hằng ngày. Mặt khác các kiến thức sẽ không lạc hậu vì được thường xuyên cập nhật với đời sống. - Dạy học tích hợp thiết lập các mối quan hệ giữa khái niệm đã học trong cùng một môn học và giữa các môn học khác nhau. Đồng thời nó tránh việc dạy lại, dạy trùng những kiến thức đã học trước. Do đó nó tiết kiệm thời gian và phát triển kĩ năng/năng lực xuyên môn cho học sinh. - Thực hiện dạy học tích hợp tạo cơ hội để hình thành và phát triển năng lực, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.