Tại sao rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long suy giảm?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Diện tích rừng ngập mặn trong 50 năm qua giảm đến 80% do qua trình sản xuất, canh tác không bền vững, đặc biệt là nuôi tôm, tăng thời vụ và sản xuất nông nghiệp quá mức phục hồi của đất.
Trả lời
Diện tích rừng ngập mặn trong 50 năm qua giảm đến 80% do qua trình sản xuất, canh tác không bền vững, đặc biệt là nuôi tôm, tăng thời vụ và sản xuất nông nghiệp quá mức phục hồi của đất.