Tại sao ta càng lớn lại càng ít mê đồ ngọt?

  1. Tâm lý học

Hồi nhỏ chắc ai cũng mê kẹo bánh ngọt rồi, cơ mà đa số càng lớn lại càng ít thích ăn mấy đồ đấy. Có lý do khoa học nào giải thích được điều này ko?

Từ khóa: 

kẹo bánh

,

tâm lý học

Chúng ta nhận thức (lý tính) tiếp thu kinh nghiệm từ báo đài, ti vi, người thân là không tốt. Ví dụ như bạn nhìn thấy 1 đứa trẻ bị bố mẹ nó cấm ăn kẹo, vì ngọt, Bên thứ 3 là bạn đứng quan sát thấy vậy thì đam mê đồ ngọt sẽ vơi dần đi nhé

Trả lời

Chúng ta nhận thức (lý tính) tiếp thu kinh nghiệm từ báo đài, ti vi, người thân là không tốt. Ví dụ như bạn nhìn thấy 1 đứa trẻ bị bố mẹ nó cấm ăn kẹo, vì ngọt, Bên thứ 3 là bạn đứng quan sát thấy vậy thì đam mê đồ ngọt sẽ vơi dần đi nhé