Cân điện tử số hay kim dùng bền hơn?

  1. Sức khoẻ

Mình không biết chính xác cân loại nào dùng tốt hơn, nhưng nhà mình dùng 2 cái cân điện tử số rồi, mà chẳng được bao lâu đã hư, nên mình định chuyển qua cân kim.

Từ khóa: 

sức khoẻ

Cân kim dùng bền lắm nha bạn.

Trả lời

Cân kim dùng bền lắm nha bạn.