Bạn đã từng tiếp xúc với người nổi tiếng nào chưa?

  1. Nghệ thuật

Bạn có kỉ niệm gì khi gặp họ không? ^^

Từ khóa: 

người nổi tiếng

,

nghệ thuật