Thế nào là "Kiểm thử thâm nhập"?

  1. An ninh mạng

Ai có thể giải thích rõ hơn hộ mình về khái niệm này trong Bảo mật thông tin không ạ?

Từ khóa: 

an ninh mạng