Tên của các loại vitamin được đặt như thế nào?

  1. Khoa học

Thấy có vitamin A, B, C, D, E xong nhảy đến K :)) Người ta đặt dựa theo gì vậy nhỉ?

Từ khóa: 

vitamin

,

khoa học