Nếu được quyền hỏi 1 câu hỏi và nhận được trả lời thật (100 phần trăm) thì bạn sẽ hỏi ai cái gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Nếu được quyền hỏi 1 câu hỏi và nhận được trả lời thật (100 phần trăm) thì mình sẽ hỏi crush có thích mình ko?Có yêu mình ko?Có thương mình ko?

Trả lời

Nếu được quyền hỏi 1 câu hỏi và nhận được trả lời thật (100 phần trăm) thì mình sẽ hỏi crush có thích mình ko?Có yêu mình ko?Có thương mình ko?