1. Tâm lý học

Tại sao thỉnh thoảng chúng ta hay quên mất điều đang định nói?

Từ khóa: tâm lý học

Bởi vì trước khi nói ra điều đó, bạn lại đang làm cùng một lúc đôi ba việc khác chẳng hạn hoặc rất có thể lúc đó bạn đang nghĩ về những lời lẽ định nói và về một điều gì khác nữa cùng một lúc, hoặc là bạn đang tập trung nghe và cũng muốn nghĩ về điều định nói. Đôi khi bộ não của bạn không thể làm hai việc khó cùng một lúc. Bạn không có đủ năng lượng thần kinh vào thời điểm đó.

Thật ra quên là điều rất bình thường đối với tất cả mọi người và có thể xảy ra khi bạn làm quá nhiều việc cùng một lúc. Nếu khi nào bạn gặp sự cố như vậy, hãy hít một hơi thật sâu và thư giãn. Có thể những lời bạn định nói mà quên mất thì một lúc sau bạn sẽ nhớ ra vì khi đó đầu óc bạn đã được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.

Trả lời

Bởi vì trước khi nói ra điều đó, bạn lại đang làm cùng một lúc đôi ba việc khác chẳng hạn hoặc rất có thể lúc đó bạn đang nghĩ về những lời lẽ định nói và về một điều gì khác nữa cùng một lúc, hoặc là bạn đang tập trung nghe và cũng muốn nghĩ về điều định nói. Đôi khi bộ não của bạn không thể làm hai việc khó cùng một lúc. Bạn không có đủ năng lượng thần kinh vào thời điểm đó.

Thật ra quên là điều rất bình thường đối với tất cả mọi người và có thể xảy ra khi bạn làm quá nhiều việc cùng một lúc. Nếu khi nào bạn gặp sự cố như vậy, hãy hít một hơi thật sâu và thư giãn. Có thể những lời bạn định nói mà quên mất thì một lúc sau bạn sẽ nhớ ra vì khi đó đầu óc bạn đã được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.