Tại sao tôi phải học môn Tin học Hán Nôm?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Môn Tin học Hán Nôm giúp ích rất nhiều cho việc chế bản, chế tác và số hóa các văn bản Hán Nôm. Đồng thời, khi học người học cũng được cung cấp nhiều công cụ chế tạo chữ hữu hiệu cho việc chế tác chữ tục tự, những website, từ điển giúp cho việc tìm kiếm thông tin liên quan đến chuyên ngành được tiếp cận dễ dàng hơn.
Trả lời
Môn Tin học Hán Nôm giúp ích rất nhiều cho việc chế bản, chế tác và số hóa các văn bản Hán Nôm. Đồng thời, khi học người học cũng được cung cấp nhiều công cụ chế tạo chữ hữu hiệu cho việc chế tác chữ tục tự, những website, từ điển giúp cho việc tìm kiếm thông tin liên quan đến chuyên ngành được tiếp cận dễ dàng hơn.