Tại sao trước khi nhảy người ta lại phải nhún xuống một chút?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trước khi nhảy người ta phải khom người xuống để tăng thêm quãng đường chuyển động của thân, lực đẩy của chân sẽ tác dụng làm thân chuyển động và nhờ thế mà tăng thêm được vận tốc cuối cùng của thân, giúp nhảy cao hoặc xa hơn. Ta có: +) F = m.a; m không đổi, F coi như không đổi => a không đổi. +) v2 – v02 = 2as Mà v0 = 0 => v2 = 2as => s tăng làm v tăng.
Trả lời
Trước khi nhảy người ta phải khom người xuống để tăng thêm quãng đường chuyển động của thân, lực đẩy của chân sẽ tác dụng làm thân chuyển động và nhờ thế mà tăng thêm được vận tốc cuối cùng của thân, giúp nhảy cao hoặc xa hơn. Ta có: +) F = m.a; m không đổi, F coi như không đổi => a không đổi. +) v2 – v02 = 2as Mà v0 = 0 => v2 = 2as => s tăng làm v tăng.