2030 Công nghệ thông tin sẽ phát triển đến đâu ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có thể thay thế bằng robot,con người không làm gì hết chỉ ăn với ngủ những việc khác robot tự làm theo mình nghĩ là như vậy.
Trả lời
Có thể thay thế bằng robot,con người không làm gì hết chỉ ăn với ngủ những việc khác robot tự làm theo mình nghĩ là như vậy.